İmeceden Kitle Fonlamasına Yolculuk... İZLE


Destek vermek istersen...İZLE


Fikir, Proje veya Buluşun varsa...İZLE

fonbulucu.com tamamen yerli sermaye şirketi Global Markets Turkey girişimi olarak kurulmuştur. 

Gelecekte var olmak üretimle olacak. Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum olmalıyız. Bu yolda fikir, proje ve buluşu olanlara erken dönem finansal destek sağlamak amacımız. Anadolu’nun geleneği imeceyi yeniden canlandırmak için çalışıyoruz.

Dünyayı, ya bir şeyler yaparak ya da yapanlara destek olarak değiştirebilirsiniz…

Sizleri kitlesel fonlama hareketine katılmaya çağırıyoruz. Birlikte olmak güç demektir.

fonbulucu.com