Ödül Bazlı Kitlesel Fonlama 
fonbulucu.com Ödül Bazlı Kitlesel Fonlama modelinde; Projesi için fon toplayan birey ya da şirket projesinin başarıya ulaşması halinde önceden kararlaştırılmış bir ödülü fon sağlayıcılara vermeyi taahhüt etmektedir. Süresi içerisinde projenin gerçekleşmesi için belirlenen miktara ulaşılamaması durumunda ödülü satın alanlara ödedikleri miktarlar iade edilmektedir. Ödüllerin süresinde fon sağlayıcılara gönderilmesi yükümlülüğü proje sahiplerine aittir. Proje uygulama ve ödüllerin gönderilmesi süreci fonbulucu.com yönetimi tarafından takip edilerek gerekli bilgilendirmeler sürekli yapılmaktadır. 

Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama (Ülkemizde mevzuat henüz yürürlükte değildir, hazırlanmaktadır)
fonbulucu.com Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama modelinde; bir firmanın varlıklarına ya da performansına dayalı bir menkul kıymetin satışı söz konusudur. Başka bir deyişle, firma kredi formunda ya da firmanın fikri mülkiyet haklarına ilişkin varlıklarını ya da firma hisselerini satarak yatırımcılardan para toplar. Girişim sermayesi yatırımcıları ve melek yatırımcılardan farklı olmak üzere Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama Modelinde yatırım yapanlar daha küçük miktarlı yatırımlar yapmaktadır. 
 
Hisse Bazlı Kitlesel Fonlama (Ülkemizde mevzuat henüz yürürlükte değildir, hazırlanmaktadır)
fonbulucu.com Hisse Bazlı Kitlesel Fonlama modelinde; finansmana ihtiyaç duyulan tutar karşılığında firmanın hisselerinin bir kısmı satışa sunularak ya da kar paylaşımı hakkı sunularak finansman sağlanır.   Genellikle bir girişimcinin yenilikçi fikrin hayata geçirilmesi için kurduğu firması için fon toplamak istemesi nedeniyle yatırımcılar bireysel bir girişimi ya da yenilikçi bir fikri desteklemek gibi finansal olmayan motivasyonlara da sahip olabilirler. Finansmana ihtiyaç duyan girişimci tarafından yatırım ihtiyacı tutarı bir limit olarak belirlenir ve kitlesel fonlama yoluyla belirlenen bir süre içerisinde bu tutarın sağlanması durumunda yatırım yapılır. Bu modelin uygulanması durumunda fonbulucu.com aracılığıyla yatırımcılara, firmanın değerlemesine, iş planına, toplanacak fonun olası kullanım şekline ve firmanın hisselerinin ne kadarının satışa sunulduğuna ilişkin çeşitli bilgiler paylaşılır. 
 
Kredi Bazlı Kitlesel Fonlama (Ülkemizde mevzuat henüz yürürlükte değildir, hazırlanmaktadır)
fonbulucu.com Kredi Bazlı Kitlesel Fonlama modelinde; Yüksek faiz getirisi beklentisi ile yatırımcılar belirli bir vade sonunda anapara ve faiz elde etmek için aracı bir kuruluş olmaksızın bir internet platformu üzerinden teminatsız kredi sağlarlar. Bu sistemde genellikle ihtiyaç duyulan tüm finansmanın belirlenen bir süre içerisinde sağlanabilmesi durumunda diğer kreditörlerin sağladığı kaynak kullanılabilir hale gelir. fonbulucu.com toplanan kredinin vadesi geldiğinde borçludan ödemeleri tahsil eder ve kreditörlerin hesaplarına aktarır. Verilen bu hizmetler karşılığında komisyon ücreti alınır. 

Bağış Bazlı Kitlesel Fonlama 
fonbulucu.com Bağış Bazlı Kitlesel Fonlama modelinde; fon sağlayanlar finansal bir getiri talep etmemekte ve faydasına inandıkları projelere diledikleri miktarda bağış yapabilmektedir. Süresi içerisinde belirlenen bağış miktarına ulaşılamaması durumunda bağışçılara ödedikleri miktarlar geri iade edilmektedir.